Tuesday, 25 January 2011


gavome super dovana.. :) kurią mums perdavė Anuka iš http://marginejimai.blogspot.com

labai ačiū..
o mes, savo ruožtu ją perduodame
http://teplenkaya.livejournal.com/
už dar vieną suteiktą progą suprasti, ką gali žmogaus rankos ir širdis :)

No comments:

Post a Comment